Пятница, 05.03.2021, 07:33 | RSS | Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход
Сайт Романа Грезина
Главная
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
 • Страница 2 из 5
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »
Форум » Россияне в Украине » ПМЖ » как получить украинское гражданство
как получить украинское гражданство
РоманГрезинДата: Воскресенье, 21.08.2011, 00:59 | Сообщение # 11
grezin.ucoz.com
Группа: Администраторы
Сообщений: 2694
Репутация: 26
Статус: Offline
ЗУ о гр-ве Украины
(есть и версии закона на русск. языке, но с сайта Верховной Рады - надежнее. Гугл-переволдчик , если нужно , переведет Вам в 1 момент)

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2235-14

Стаття 6. Підстави набуття громадянства України

Громадянство України набувається:

1) за народженням;

2) за територіальним походженням;

3) внаслідок прийняття до громадянства;

4) внаслідок поновлення у громадянстві;

5) внаслідок усиновлення;

6) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування,
влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров'я, в
дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім'ю або передачі на
виховання в сім'ю патронатного вихователя; ( Пункт 6 статті 6 в
редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

7) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом
недієздатною, опіки;

8) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи
обох батьків дитини;

9) внаслідок визнання батьківства чи материнства або
встановлення факту батьківства чи материнства; ( Пункт 9 статті 6
в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

10) за іншими підставами, передбаченими міжнародними
договорами України.

Стаття 9. Прийняття до громадянства України

Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх
клопотаннями прийняті до громадянства України.

Умовами прийняття до громадянства України є:

1) визнання і дотримання Конституції України ( 254к/96-ВР )
та законів України;

2) подання декларації про відсутність іноземного
громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання
припинити іноземне громадянство (для іноземців).

Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох
держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство)
цих держав.

Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в
Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство
подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в
Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.

Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не
вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав,
законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами
громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям
громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з
іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають
припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям
громадянства України.

Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне
громадянство, повинні подати документ про це, виданий
уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого
органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до
громадянства України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені
законодавством цієї держави підстави для отримання такого
документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його,
вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства;
( Пункт 2 частини другої статті 9 в редакції Закону N 2663-IV
( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

3) безперервне проживання на законних підставах на території
України протягом останніх п'яти років.

Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без
громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад
два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували
з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився
внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з
громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без
громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до
пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію"
( 2491-14 ). ( Абзац другий пункту 3 частини другої статті 9 в
редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в
Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на
території України встановлюється на три роки з моменту надання їм
статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які
в'їхали в Україну особами без громадянства, - на три роки з
моменту в'їзду в Україну; ( Абзац третій пункту 3 частини другої
статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV
( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

4) отримання дозволу на імміграцію. ( Абзац перший пункту 4
частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця
в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без
громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до
набрання чинності Законом України "Про імміграцію" ( 2491-14 )
(7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього
СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку
на постійне проживання в Україні; ( Абзац другий пункту 4 частини
другої статті 9 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від
16.06.2005 )

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі,
достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які
мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

6) наявність законних джерел існування. Ця умова не
поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або
притулок в Україні.

Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї
статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед
Україною, і на осіб, прийняття яких до громадянства України
становить державний інтерес для України.

Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в
Україні і один із батьків якої або інша особа, яка відповідно до
цього Закону є її законним представником і має дозвіл на
імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов,
передбачених пунктами 1, 3-6 частини другої цієї статті. Дозвіл
на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним
представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні
або притулок в Україні, або іноземець чи особа без громадянства,
які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності
Законом України "Про імміграцію" ( 2491-14 ) (7 серпня 2001 року)
і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року
відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання
в Україні. ( Частина четверта статті 9 в редакції Закону N 2663-IV
( 2663-15 ) від 16.06.2005 )
...

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію
про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути
паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави.
Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави
не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи
притулок в Україні. ( Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених
цією статтею, є дата видання відповідного Указу Президента
України.
==

помимо закона о гражданстве Украины, закона об иммигарции, стоит знать и Порядок производства по заявлениям по вопросам гр-ва, соотв. пункты

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=215%2F2001
Документи, що подаються для прийняття
до громадянства України

45. Для прийняття до громадянства України особа (за винятком
іноземців та осіб без громадянства, яким надано статус біженця в
Україні чи притулок в Україні; які перебувають у шлюбі з
громадянином України понад два роки та отримали дозвіл на
імміграцію; які отримали дозвіл на імміграцію та перебували з
громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився
внаслідок його смерті; які отримали дозвіл на імміграцію
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 9 Закону України
"Про імміграцію" ( 2491-14 ) і перебувають з громадянином України
понад два роки у шлюбі або перебували з громадянином України понад
два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті; які мають
визначні заслуги перед Україною та прийняття яких до громадянства
України становить державний інтерес для України) подає такі
документи:

а) заяву про прийняття до громадянства України (в двох
примірниках);

б) три фотокартки (розміром 35 х 45 мм);

в) один із таких документів:

- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для
осіб без громадянства;

- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для
іноземців. Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві)
кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство
(підданство) цих держав. Подання зобов'язання припинити іноземне
громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами
(підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне
припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно
з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні
договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці,
передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно
з набуттям громадянства України;

- заяву про зміну громадянства - для іноземців, які є
громадянами держав, міжнародні договори України з якими
передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно
з набуттям громадянства України;

г) один із таких документів:

- документ, що підтверджує безперервне проживання особи на
законних підставах на території України протягом останніх п'яти
років, - для особи, яка в'їхала в Україну іноземцем;

- документ, що підтверджує безперервне проживання особи на
законних підставах на території України протягом останніх трьох
років, разом із документом, який підтверджує, що особа в'їхала в
Україну особою без громадянства, - для особи, яка в'їхала в
Україну особою без громадянства;

д) один із таких документів:

- копію документа, що підтверджує отримання дозволу на
імміграцію в Україну;

- копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року
з відміткою про прописку на території України або для іноземців та
осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне
проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію"
( 2491-14 ), - копію посвідки на постійне проживання;

е) один із таких документів:

- документ про володіння державною мовою або її розуміння в
обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні
керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади
України або виконавчим органом місцевого самоврядування;

- копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома -
для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з
вивченням української мови;

- документ, що підтверджує інвалідність, - для особи, яка має
фізичні вади (сліпа, глуха, німа);

є) документ про наявність законних джерел існування.

46. Для прийняття до громадянства України особа, якій надано
статус біженця в Україні або притулок в Україні, подає документи,
передбачені підпунктами "а", "б", "е" пункту 45 цього Порядку, а
також:

а) один із таких документів:

- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для
осіб без громадянства;

- декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в
Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства - для
іноземців;

б) документи, що підтверджують надання особі статусу біженця
в Україні чи притулку в Україні, а також факт безперервного
проживання особи на законних підставах на території України
протягом трьох років з моменту надання їй таких статусу чи
притулку (довідка органу міграційної служби в Автономній
Республіці Крим, області, місті Києві, Севастополі, спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах
міграції, копія посвідчення біженця, копія проїзного документа для
виїзду за кордон).

47. Для прийняття до громадянства України особа, яка
перебуває у шлюбі з громадянином України понад два роки та
отримала дозвіл на імміграцію, подає документи, передбачені
підпунктами "а"-"в", "д"-"є" пункту 45 цього Порядку, а також:

а) копію документа, що підтверджує перебування чоловіка
(дружини) особи у громадянстві України;

б) документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з
громадянином України терміном понад два роки.

Для прийняття до громадянства України особа, яка є іноземцем
чи особою без громадянства і яка отримала дозвіл на імміграцію
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України
"Про імміграцію" ( 2491-14 ), подає документи, передбачені
підпунктами "а"-"в", "е", "є" пункту 45 цього Порядку, а також
довідку про надання іноземцю чи особі без громадянства дозволу на
імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону
України "Про імміграцію" ( 2491-14 ).


===
еще раз сфокусируюсь на этом моменте:
если брак с гражданкой Украины есть, но ему нет двух лет, но есть ребенок-гражданин Украины, то получив по ребенку ВнЖ - смотрим внимательно текст Порядка провадження - можно сразу поулчить гр-во Украины.

Порядок провадження
п.47.
...
Для прийняття до громадянства України особа, яка є іноземцем
чи особою без громадянства і яка отримала дозвіл на імміграцію
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України
"Про імміграцію" ( 2491-14 ), подає документи, передбачені
підпунктами "а"-"в", "е", "є" пункту 45 цього Порядку, а також
довідку про надання іноземцю чи особі без громадянства дозволу на
імміграцію відповідно до пункту 1 частини третьої статті 4 Закону
України "Про імміграцію" ( 2491-14 ).

[Р.Г. Нет пункта "Г" - а там как раз о 5-летнем проживании - проверьте сами по тексту Порядка провадження]

ЗУ о гр-ве ст. 9
3) безперервне проживання на законних підставах на території
України протягом останніх п'яти років.

Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без
громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад
два роки, і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували
з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився
внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з
громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без
громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до
пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію"


==
До приянтия решений по всем овировским вопросам рекомендую сперва обратиться в свой овир за конслуьтацией (если находиетсь в РФ - можно в укр. коснульство). Овирам свойственно сочинять незаконные требования. Есть примеры, когда они на ходу придумывают и несуществующие требования о получениии Внж по ребенку, напрмиер. Говорите тогда с ними опираясь на тексты норм.-правовых актов.


grezin.ucoz.com
 
РоманГрезинДата: Вторник, 04.10.2011, 15:18 | Сообщение # 12
grezin.ucoz.com
Группа: Администраторы
Сообщений: 2694
Репутация: 26
Статус: Offline
Добрый день. Я гражданка России, состою в браке с гражданином Украины более 2 лет, есть ребенок гражданин Украины. Подскажите пожалуйста, является ли это основанием для приобретения гражданства Украины? Или сначала нужно получить вид на жительство? Если сначала вид на жительство, то можно ли сразу после получения вида на жительство подавать документы на гражданство, и получить гражданство по упрощенной процедуре? Спасибо.

grezin.ucoz.com
 
РоманГрезинДата: Вторник, 04.10.2011, 15:35 | Сообщение # 13
grezin.ucoz.com
Группа: Администраторы
Сообщений: 2694
Репутация: 26
Статус: Offline
ребенок, конечно, влияет, но в данном слуаче ,если ставите целью ИМЕННО гражданство, а не ВнЖ (не буду расписывать преимущество сохранения росс. гр-ва), то главное для Вас - 2-летие брака. Оно дает более простую возможность для гражданства.

см. как сказано в законе и в порядке провадження:

2-летия достаточно для гражданства (как и для ВнЖ), но даже если Вы хотите получить гр-во, а не ВнЖ, надо получать разрешение на иммиграцию ,для которого 2-летие брака тоже дает оснвоание. при этом преимущество 2-летия перед получением по общим правилам в том, что не надо проживать с ВнЖ тот или иной срок. На практике же все решится при обращении в овир. дадут списко нужных документов, выполните что они требуют и в итоге Вы получите укр. гр-во. Было бы 2-летие - все отсальное решаемо.
Ну и конечно с учетом неискоренимого пропискоза - они наверняка потребуют доказать, что есть основания зарегистрирвоаться (после поулчения укр. гр-ва) по м.ж. в Украине).

ЗУ о гр-ве
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2235-14
Стаття 9. Прийняття до громадянства України

Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх
клопотаннями прийняті до громадянства України.

Умовами прийняття до громадянства України є:

1) визнання і дотримання Конституції України ( 254к/96-ВР )
та законів України;

2) подання декларації про відсутність іноземного
громадянства (для осіб без громадянства) або зобов'язання
припинити іноземне громадянство (для іноземців).

Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві) кількох
держав, подають зобов'язання припинити громадянство (підданство)
цих держав.

Іноземці, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в
Україні, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство
подають декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в
Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства.

Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не
вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав,
законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами
громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям
громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з
іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають
припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям
громадянства України.

Іноземці, які подали зобов'язання припинити іноземне
громадянство, повинні подати документ про це, виданий
уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого
органу України протягом двох років з моменту прийняття їх до
громадянства України. Якщо іноземці, маючи всі передбачені
законодавством цієї держави підстави для отримання такого
документа, з незалежних від них причин не можуть отримати його,
вони подають декларацію про відмову від іноземного громадянства;
( Пункт 2 частини другої статті 9 в редакції Закону N 2663-IV
( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

3) безперервне проживання на законних підставах на території
України протягом останніх п'яти років.

Ця умова не поширюється на іноземців чи осіб без
громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад
два роки,
і на іноземців чи осіб без громадянства, які перебували
з громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився
внаслідок його смерті. Дворічний термін перебування у шлюбі з
громадянином України не застосовується до іноземців і осіб без
громадянства, яким було надано дозвіл на імміграцію відповідно до
пункту 1 частини третьої статті 4 Закону України "Про імміграцію"
( 2491-14 ). ( Абзац другий пункту 3 частини другої статті 9 в
редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в
Україні, термін безперервного проживання на законних підставах на
території України встановлюється на три роки з моменту надання їм
статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а для осіб, які
в'їхали в Україну особами без громадянства, - на три роки з
моменту в'їзду в Україну; ( Абзац третій пункту 3 частини другої
статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2663-IV
( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

4) отримання дозволу на імміграцію. ( Абзац перший пункту 4
частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Ця умова не поширюється на осіб, яким надано статус біженця
в Україні або притулок в Україні, та на іноземців і осіб без
громадянства, які прибули в Україну на постійне проживання до
набрання чинності Законом України "Про імміграцію" ( 2491-14 )
(7 серпня 2001 року) і мають у паспорті громадянина колишнього
СРСР зразка 1974 року відмітку про прописку або отримали посвідку
на постійне проживання в Україні; ( Абзац другий пункту 4 частини
другої статті 9 в редакції Закону N 2663-IV ( 2663-15 ) від
16.06.2005 )

5) володіння державною мовою або її розуміння в обсязі,
достатньому для спілкування. Ця умова не поширюється на осіб, які
мають певні фізичні вади (сліпі, глухі, німі);

6) наявність законних джерел існування. Ця умова не
поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або
притулок в Україні.

Положення, передбачені пунктами 3-6 частини другої цієї
статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед
Україною, і на осіб, прийняття яких до громадянства України
становить державний інтерес для України.

Прийняття до громадянства України дитини, яка проживає в
Україні і один із батьків якої або інша особа, яка відповідно до
цього Закону є її законним представником і має дозвіл на
імміграцію в Україну, здійснюється без урахування умов,
передбачених пунктами 1, 3-6 частини другої цієї статті. Дозвіл
на імміграцію в Україну не вимагається, якщо законним
представником дитини є особа, якій надано статус біженця в Україні
або притулок в Україні, або іноземець чи особа без громадянства,
які прибули в Україну на постійне проживання до набрання чинності
Законом України "Про імміграцію" ( 2491-14 ) (7 серпня 2001 року)
і мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року
відмітку про прописку або отримали посвідку на постійне проживання
в Україні. ( Частина четверта статті 9 в редакції Закону N 2663-IV
( 2663-15 ) від 16.06.2005 )
До громадянства України не приймається особа, яка:

1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;

2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення
тяжкого або особливо тяжкого злочину (до погашення або зняття
судимості) з урахуванням рівня загрози для національної безпеки
держави; { Пункт 2 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005, N 3575-VI
( 3575-17 ) від 05.07.2011 }

3) вчинила на території іншої держави діяння, яке визнано
законодавством України тяжким або особливо тяжким злочином.
( Пункт 3 частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію
про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується повернути
паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави.
Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави
не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи
притулок в Україні. ( Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 2663-IV ( 2663-15 ) від 16.06.2005 )

Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених
цією статтею, є дата видання відповідного Указу Президента
України.

===

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=215%2F2001
Документи, що подаються для прийняття
до громадянства України

45. Для прийняття до громадянства України особа (за винятком
іноземців та осіб без громадянства, яким надано статус біженця в
Україні чи притулок в Україні; які перебувають у шлюбі з
громадянином України понад два роки та отримали дозвіл на
імміграцію; які отримали дозвіл на імміграцію та перебували з
громадянином України понад два роки у шлюбі, що припинився
внаслідок його смерті; які отримали дозвіл на імміграцію
відповідно до пункту 1 частини третьої статті 9 Закону України
"Про імміграцію" ( 2491-14 ) і перебувають з громадянином України
понад два роки у шлюбі або перебували з громадянином України понад
два роки у шлюбі, що припинився внаслідок його смерті; які мають
визначні заслуги перед Україною та прийняття яких до громадянства
України становить державний інтерес для України) подає такі
документи:

а) заяву про прийняття до громадянства України (в двох
примірниках);

б) три фотокартки (розміром 35 х 45 мм);

в) один із таких документів:

- декларацію про відсутність іноземного громадянства - для
осіб без громадянства;

- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для
іноземців. Іноземці, які перебувають у громадянстві (підданстві)
кількох держав, подають зобов'язання припинити громадянство
(підданство) цих держав. Подання зобов'язання припинити іноземне
громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами
(підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне
припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно
з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні
договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці,
передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно
з набуттям громадянства України;

- заяву про зміну громадянства - для іноземців, які є
громадянами держав, міжнародні договори України з якими
передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно
з набуттям громадянства України;

г) один із таких документів:

- документ, що підтверджує безперервне проживання особи на
законних підставах на території України протягом останніх п'яти
років, - для особи, яка в'їхала в Україну іноземцем;

- документ, що підтверджує безперервне проживання особи на
законних підставах на території України протягом останніх трьох
років, разом із документом, який підтверджує, що особа в'їхала в
Україну особою без громадянства, - для особи, яка в'їхала в
Україну особою без громадянства;

д) один із таких документів:

- копію документа, що підтверджує отримання дозволу на
імміграцію в Україну;

- копію паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року
з відміткою про прописку на території України або для іноземців та
осіб без громадянства, які прибули в Україну на постійне
проживання до набрання чинності Законом України "Про імміграцію"
( 2491-14 ), - копію посвідки на постійне проживання;

е) один із таких документів:

- документ про володіння державною мовою або її розуміння в
обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні
керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади
України або виконавчим органом місцевого самоврядування;

- копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома -
для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з
вивченням української мови;

- документ, що підтверджує інвалідність, - для особи, яка має
фізичні вади (сліпа, глуха, німа);

є) документ про наявність законних джерел існування.

47. Для прийняття до громадянства України особа, яка
перебуває у шлюбі з громадянином України понад два роки та
отримала дозвіл на імміграцію, подає документи, передбачені
підпунктами "а"-"в", "д"-"є" пункту 45 цього Порядку,
а також:

а) копію документа, що підтверджує перебування чоловіка
(дружини) особи у громадянстві України;

б) документ, що підтверджує перебування особи у шлюбі з
громадянином України терміном понад два роки.


===
обратите внимание, для состоящих в браке с украинцем более 2 лет нет требуется пункт Г - 5-летие проживания.
ну а разрешение на иммиграцию Вам положено по закону об иммиграции

http://soderkoping.org.ua/page11407.html
Закон Украины об иммиграции
[i]Статья 4. Квота иммиграции

Разрешение на иммиграцию предоставляется в границах квоты иммиграции.

Квота иммиграции устанавливается Кабинетом Министров Украины в определенном им порядке по категориям иммигрантов: [ именуется частью второй данной статьи]
1) деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины;

2) высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины;

3) лица, которые осуществило иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США, зарегистрированную в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

4) лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабкой, внуком или внучкой граждан Украины;

5) лица, которые раньше находились в гражданстве Украины;

6) родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети;

7) лица, которые непрерывно прожили на территории Украины на протяжении трех лет со дня предоставления им статуса беженцев в Украине или убежища в Украине, а также их родители, мужчины (жены) и несовершеннолетние дети, которые проживают вместе с ними.

Разрешение на иммиграцию вне квоты иммиграции предоставляется: [ именуется частью третьей данной статьи]

1) одному из супругов, если второй из супругов, с которым он находится в браке свыше двух лет, является гражданином Украины, детям и родителям граждана Украины;


grezin.ucoz.com
 
Pimenov23Дата: Четверг, 10.11.2011, 18:42 | Сообщение # 14
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
*Срочно нужен адвокат, готовый немедленно выехать на место задержания? Требуется защита по уголовному делу в суде или на стадии следствия? Не устраивает адвокат, ведущий Ваше дело? Другие адвокаты отказались или не в состоянии решить Вашу проблему? Тогда Вам обязательно следует обратиться к профессиональным адвокатам, имеющим лучшее юридическое образование и опыт работы в правоохранительных органах . Грамотный и высококвалифицированный адвокат сумеет защитить права клиента при производстве оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, и в случае незаконного задержания или применении иных мер процессуального принуждения оперативно освободить его из заключения, пресечь нарушения закона и процессуальных прав доверителя. Своевременное вмешательство адвоката нередко позволяет предотвратить незаконные действия правоохранительных органов и разрешить ситуацию в пользу клиента до возбуждения уголовного дела или направления его в суд. Если в отношении Вас уже возбуждено уголовное дело, помощь хорошего адвоката жизненно необходима. 04053, м. Київ, вул. Артема 37-41, оф.707 телефон /067/ 645-97-24, /093/ 015-07-01 http://advokatus.at.ua/*
 
ГостьДата: Пятница, 02.12.2011, 00:32 | Сообщение # 15
Группа: Гости

Вопрос:

Здравствуйте. Объясняю ситуацию: хотим с мужем переехать на ПМЖ, мой дедушка родился и вырос на Украине, сейчас он уже давно там не проживает, но как я поняла, я могу получить ВнЖ по территориальному происхождению. От гражданства России отказываться не буду, т.е. останусь гражданкой РФ. Как в данном случае моему мужу получить постоянный ВнЖ? Прописаться можно в квартире у любых согласных на это родственников? Или только у близких?
 
РоманГрезинДата: Пятница, 02.12.2011, 11:14 | Сообщение # 16
grezin.ucoz.com
Группа: Администраторы
Сообщений: 2694
Репутация: 26
Статус: Offline
Да, Вы можете получить ВнЖ, т.к. Ваш дедушка родился в УССР.
Если у мужа нет иных оснований для ВнЖ (смотрите их в законе об иммиграции и в законе о гражданстве) - то получить внж по квоте он может только как муж иммигрантки (когда Вы получите ВнЖ), но только по квоте.
Да, конечно, для получения ВнЖ не нужно отказываться от росс. гр-ва и с ВнЖ можно прожить всю жизнь, никто принуждать к принятию украинского (для чего нужно выйти из российского) не имеет права.

Вопреки законам, следуя прописочным традициям постсоветской системы, овиры привязывают регистрацию к процессу получения ВнЖ. Т.е., несмотря на некоторые изменения, о которых сообщают граждане, овиры, как правило, не принимают документы на рахрешение на иммиграцию и ВнЖ, (это два разных документа, но как правило, овиры сливают 2 процесса в один), если не подвтердить, что иностранец по получении ВнЖ сможет зарегистрироваться по м.ж. А вот для регистрации по м.ж и соответственно, для принятия на ВнЖ, овиры требуют - совершенно незаконно - наличия согласия всех взрослых зарегистрированных на данной жилплощади.
см. подробнее, в т.ч. почему такие требования незаконны
http://grezin.ucoz.com/forum/10-79-1
(2 страницы на данный момент)

воспроизвожу свои ответы о получении ВнЖ.
Поищите основания для ВнЖ для мужа, в т.ч. родственников, родившихся или живших в УССР.

http://soderkoping.org.ua/page11407.html
Закон Украины об иммиграции

Статья 4. Квота иммиграции

Разрешение на иммиграцию предоставляется в границах квоты иммиграции.

Квота иммиграции устанавливается Кабинетом Министров Украины в определенном им порядке по категориям иммигрантов: [далее именуется частью второй данной статьи]
1) деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины;

2) высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых является ощутимой для экономики Украины;

3) лица, которые осуществило иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США, зарегистрированную в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;

4) лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабкой, внуком или внучкой граждан Украины;

5) лица, которые раньше находились в гражданстве Украины;

6) родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети;

7) лица, которые непрерывно прожили на территории Украины на протяжении трех лет со дня предоставления им статуса беженцев в Украине или убежища в Украине, а также их родители, мужчины (жены) и несовершеннолетние дети, которые проживают вместе с ними.

Разрешение на иммиграцию вне квоты иммиграции предоставляется: [далее именуется частью третьей данной статьи]

1) одному из супругов, если второй из супругов, с которым он находится в браке свыше двух лет, является гражданином Украины, детям и родителям граждана Украины;

2) лицам, которые являются опекунами или попечителями граждан Украины, или находятся под опекой или попечительством граждан Украины;

3) лицам, которые имеют право на приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению;
[СМ. НИЖЕ КТО ЭТО]

4) лицам, иммиграция которых представляет государственный интерес для Украины;

5) заграничным украинцам, супругам заграничных украинцев, их детям в случае их общего въезда и пребывания на территории Украины.

http://soderkoping.org.ua/page11392.html
Закон Украины "О гражданстве Украины"
Статья 8. Приобретение гражданства Украины по территориальному происхождению

Лицо, которое само или хотя бы один из его родителей, дед или бабка, родные (полнородные и полнородные) брат или сестра, сын или дочь, внук или внука родились или постоянно проживали до 24 августа 1991 года на территории, которая стала территорией Украины соответственно Закону Украины "О правопреемстве Украины" , или кто сам или хотя бы один из его родителей, дед или бабка, родные (полнородные и полнородные) брат или сестра родились или постоянно проживали на других территориях, которые входили на момент их рождения или во время их постоянного проживания в состав Украинской Народной Республики, Западноукраинской Народной Республики, Украинского Государства, Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР), и является лицом без гражданства или иностранцем, который подал обязательства прекратить иностранное гражданство, и подал заявление о приобретении гражданства Украины, а также его несовершеннолетние дети регистрируются гражданами Украины. Иностранцы, которые являются гражданами (подданными) нескольких государств, подают обязательство прекратить гражданство всех этих государств. Иностранцы, которым предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, вместо обязательства прекратить иностранное гражданство подают декларацию об отказе лица, которому предоставлен статус беженца в Украине или убежище в Украине, от иностранного гражданства.

===
обладатель ВнЖ должен быть зарегистрирован по м.ж. в Украине. Овиры понимают это так: если есть ВнЖ - значит, есть место жительства в Украине, и обязан там быть зарегистрирован. и более того, не принимают документы на ВнЖ, пока не доказать, что есть жилплощадь, где ты сможешь зарегистрироваться после поулчения ВнЖ.

все это крайне спорно, и соответствует не закону, а сложившимся прописочным традициям.

но пока что так: если нет жилплощади, где Вы владелица и / или все пропсианные взрослые согласятся на ваше там проживание -то с получением ВнЖ будут проблемы. т.к. все это соовтетствует советским прописочным традициям, а не букве закона, есть смысл надеяться, что когда0то будет проще. но пока лучше исходить из того, что если нет своего жилья или если все прописонные не соглашаются на ваше проживание на ВнЖ пока не стоит рассчитывать. ну или лично пробивать эту систему..
о ВнЖ

======
есть раздел по ВнЖ на сайте РвУ. там много информации, много раз повторенной
http://russia-ukraine.tk/forum/51

воспроизведу свои обычные рекомендации получающим постоянный ВнЖ
http://russia-ukraine.tk/forum/51-649-1

основания для постоянного ВнЖ (посвідки на постійне проживання) изложены в Законе об иммиграции, см. ниже.

("временный ВнЖ", посвідку на тимчасове проживання, получают по другому основанию: если иностранец получил разрешение на работу. А те, кто получил постоянный ВнЖ - могут работать без разрешения на трудоустройство иностранца)

перечень документов и порядок получения постоянного ВнЖ

http://russia-ukraine.tk/forum/100-620-1#4113

http://russia-ukraine.tk/forum/46-643-1#4301

Или оставаясь в РФ обратиться в укр. консульство за разрешением на иммиграцию. Закон дает 1 год на рассмотрение. По получении разрешения ехать в Украину (где в будущем вас смогут зарегистрировать по м.ж.) в овир - это в районной милиции. В течение 5 рабочих дней по приезде должны подать документы на вид на жительство - посвідку на постійне проживання, ее овир должен выдать в течение недели после принятия документов. Получив ВнЖ - регистрируйтесь по м.ж. Закон дает до 10 дней на это, но следуйте инструкциям овировцев. Консульства есть в Москве, СПб, Ростове, Тюмени, Владивостоке. Обращаться надо в консульствро, в чей округ входит место проживания в РФ (регистрация по месту пребывания в данном округе- возможно устроит, но не уверен )
Или приехав в Украину подавать документы в укр. овир. Закон отводит 1 год на рассмотрение. В действительности делают быстрее (мне всегда - примерно за 3 месяца), но кому как повезет. Получаете ВнЖ и регистрируетесь по м.ж. в Украине

Есть установленный законом об иммиграции перечень документов. см. ниже.
На практике на приеме у сотрудника овира (если сразу обращаться в Украине) выяснится точный список, и он всегда отличается от того, что написано в законе. Овиру свойственно требовать то, что не предусмотрено законом. Напрмиер от тех, кто имеет право на ВнЖ по терр. происхождению (напр.,родились в УССР или родители родились в УССР) = требовать справку о несудимости. Да еще и по Украине, что закону об иммиграции не соответствует. Иногда требуют обязательно иметь загранпаспорт, иноглда -= незаконно - требюут сняться с регистрации в РФ. Точный списко можно узанть ТОЛЬКО на личном приеме у сотрудника овира (или консульства).

подачу документов на ВнЖ подробно обсуждали здесь
http://russia-ukraine.tk/forum/51-186-1

Очень примерный и старый перечень документов, подаваемых на получение ВнЖ

rossiane.narod.ru/dok_registracii.htm
Итого, оформление регистрации и сдачи документов на ПМЖ, с законными сборами: 200 - 250 гривен.

Очень примерный "секретный" перечень, которого никто на местах "не знает", ни где не опубликован, и не выставлен (кстати в 2005-7 годах ситуация в миграционной службе Украины, изменилась в хорошую сторону):

* Заявление (2шт.) гражданина Украины;
* Заявление-анкета (2 шт.);
* Автобиография (2 шт.);
* Консульский учет;
* К-я св. о рождении, браке, и рождении детей (нотариус);
* Справка об отсутствии судимости от МВД РФ;
* Справка из банка о денежном вкладе или финансовые гарантии принимающей стороны;
* К-я паспорта украинца и россиянина;
* Справка с МЖ о жилплощади и составе семьи, по месту предполагаемого жительства или свидетельство о Вашей собственности на жилье;
* Согласие проживающих о прописке;
* Справка на СПИД и туберкулез;
* Расписка иностранца, в случае отказа в ПМЖ, в выезде из Украины;
* 6 фото,
4х6 см (3 фото 3.5х4.5 - на регистрацию), матовая бумага.

# Все оформленные и выданные органами исполнительной власти Украины (РФ) документы (справки о гражданстве, о несудимости, о составе семьи, о гражданском состоянии и другие), которые скреплены гербовой печатью, - принимаются на территории сопредельного государства - Российской Федерации (Украины)как официальные документы без какого-либо удостоверения (заверения) в консульском отделе Посольства Украины в РФ (РФ в Украине). - Ст.13 КОНВЕНЦИИ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года, г.Минск..
[но запросто требуют нотариально заверенный перевод документов на украинский язык - Р.Г.]

информация россиянки сентябрь 2008 года, Киев

Вот перечень документов для ППП, сама лично переписала в ВГІРФО г. Київ:
1. Заява – Анкета від іноземця.
2. Ксерокопія паспорта іноземця з перекладом на українську мову
засвідчена нотаріально.
3.Ксерокопія документа, яка підтверджує родинні стосунки з громадянином України, засвідчена нотаріально.
4. Ксерокопія паспорта громадянина України.
5. Довідка Ф-3 з ЖЕК за місцем проживання в м. Києві.
6. Заява від усіх повнолітніх осіб, зареєстрованих в квартирі, про те що вони не заперечують проти отримання посвідки на постійне проживання іноземцем та його постійної реєстрації на свою житлову площу засвідчена нотаріально або в ЖЕК.
7. Документ про право власності на житло.
8. Довідка Ф-3 (з попереднього місця проживання).
9. 8 фото 3,5х4,5см на матовому папері.
10. 2 картони папки.
11. Квитанція про сплату ЗА ПОСЛУГИ ВГІРФО – 149,77
12. Довідка про несудимість з попереднього місця проживання.
13. Довідка про доходи.
14. Мед. справки (СНІД, туберкулез, нарколог.)
=======

выше списки - которые овир может вывесить для всех. естественно, многое из списков не указано в законе, но почему-то овир счиатет возможным это требовать. И списки - всегда примерные, даже те, что вывешивает овир. то не значит, что он будет в каждом случае требовать все их примерного списка. Только на личном приеме выяснится точный список. Хорошо, если овир н будет требовать (незаконно) снятия с учета в РФ. т.к. если не сняться и приехать и потребуют - будет небольшой облом - придется это как-то решать с потерей времени. Поэтому стоит заранее узнать в своем овире - будут ли требовать снятия с учета в РФ. Если будут - решить - будете ли Вы пытаться преодолеть это незаконное требование или решите сняться с учета в РФ (тогда желательно и поставить в ФМС отметку в ЗП о выезде на ПМЖ в Украину. Правда, в этом слуаче,Е сли потом прописываться в РФ, ФМС скорее всего потребует отметки росс. консультсва - о постановке на постоянный консульский учет и о снятии с пост. консульского учета. Как вернуть пропсику в РФ в иных случаях - если только снялись с учета, но не ставили отметку в ЗП о выезде на пмж в Украину - точно невозможно сказать. Как повезет.).

Полезно иметь ЗП при переезде на ПМЖ в Украину, т.к. овир обящан поставить отметку довзолено постійне проживання в Україні. если ее поставят во внутренний - с этим хоть и можно жить, но формально внутренний будет недействительным, хотя чаще всего на это закрывают глаза.


grezin.ucoz.com
 
МАрияДата: Понедельник, 19.12.2011, 21:57 | Сообщение # 17
Группа: Гости

Привет. Я-гражданка РФ. Если у меня в свидетельстве о рождении написано что отец-украинец, я могу получить гражданство на основании этого?место нахождение отца неизвестно.
 
РоманГрезинДата: Среда, 21.12.2011, 05:32 | Сообщение # 18
grezin.ucoz.com
Группа: Администраторы
Сообщений: 2694
Репутация: 26
Статус: Offline
Ознакомьтесь с Законом Украины о гражданстве. Там все хорошо и исчерпывающе разъяснено.
Тот факт, что в документе записана национальность отца - украинец - для гражданства само по себе не имеет значения.
Помимо иных способов получения укр. гражданства (напр., если Вы были прописаны в УССР н амомент обретения независимости, или в общем порядке - 5 лет прожить с видом на жительство, или в более упрощенном порядке - если есть 2 года брака с гражданином Украины) - есть обретение гражданства по территориальному происхождению. Например, если Вы сами или Ваш отец, или мать или бабушка или дедушка родились или хотя бы жили постоянно в УССР (в Украине до примерно обретения независимости ) - имеете право на обретение укр. гражданства по терр. происхождению. Правда, придется подать обязательство выйти из росс. гражданства (и затем правда выйти, иначе не дадут укр. паспорт).
Если отец родился или проживал в УССР - и вы хотите на этом основании получить укр. гр-во - надо найти , достать, получить документ, подтверждающий этот факт.
Если у Вас есть возможность получить гр-во таким образом - следует учесть и иную возможность: при наличии основания для гр-ва по терр. проихсождению можно получить не гр-во а вид на жительство в Украине. Тогда от росс. гр-ва отказываться не нужно, но будут права практически тождественные правам граждан Украины.

Есть и другие случаи,когда можно получить ВнЖ - но самые реальные - это те, которых совпадают с основаниями для гражданства. см. ниже законы о гр-ве и об иммиграции

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2235-14

маш. перевод
З А К О Н У К Р А И Н Ы

О гражданстве Украины

Статья 3. Принадлежности к гражданству Украины

Гражданами Украины являются:

1) все граждане бывшего СССР, которые на момент провозглашения
независимости Украины (24 августа 1991 года) постоянно проживали на
территории Украины;

2) лица, независимо от расы, цвета кожи, политических,
религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального
происхождения, имущественного положения, места жительства, языковых или других
признаков, которые на момент вступления в силу Закона Украины "О
гражданстве Украины "(1636-12) (13 ноября 1991 года)
проживали в Украине и не были гражданами других государств;

3) лица, прибывшие в Украину на постоянное проживание после
13 ноября 1991 и которым в паспорте гражданина бывшего
СССР образца 1974 года органами внутренних дел Украины внесена
надпись "гражданин Украины", и дети таких лиц, прибывшие вместе
с родителями в Украину и на момент прибытия в Украину не достигли
совершеннолетия, если указанные лица подали заявления об оформлении
принадлежности к гражданству Украины; (Пункт 3 части первой
статьи 3 в редакции Закона N 2663-IV (2663-15) от 16.06.2005)

4) лица, которые приобрели гражданство Украины в соответствии с
законов Украины и международных договоров Украины.

Лица, указанные в пункте 1 части первой настоящей статьи, является
гражданами Украины с 24 августа 1991 года, указанные в пункте 2, -
с 13 ноября 1991 года, а в пункте 3, - с момента внесения
отметки о гражданстве Украины.

Раздел II

ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ

Статья 6. Основания приобретения гражданства Украины

Гражданство Украины приобретается:

1) по рождению;

2) по территориальному происхождению;

3) вследствие принятия в гражданство;

4) вследствие восстановления в гражданстве;

5) вследствие усыновления;

6) вследствие установления над ребенком опеки или попечительства,
устройство ребенка в детское учреждение или учреждение здравоохранения, в
детский дом семейного типа или приемную семью или передачи на
воспитание в семью патронатного воспитателя; (Пункт 6 статьи 6 в
редакции Закона N 2663-IV (2663-15) от 16.06.2005)

7) вследствие установления над лицом, признанным судом
недееспособным, опеки;

8) в связи с пребыванием в гражданстве Украины одного или
обоих родителей ребенка;

9) вследствие признания отцовства или материнства или
установление факта отцовства или материнства; (Пункт 9 статьи 6
в редакции Закона N 2663-IV (2663-15) от 16.06.2005)

10) по другим основаниям, предусмотренным международными
договорами Украины.

Статья 8. Приобретение гражданства Украины по территориальному
происхождению

Лицо, которое само или хотя бы один из его родителей, дед или бабка,
родные (полнородные и полнородные) брат или сестра, сын или дочь,
внук или внучка родились или постоянно проживали до
24 августа 1991 на территории, которая стала территорией Украины
согласно Закону Украины "О правопреемстве Украины"
(1543-12), или кто сам или хотя бы один из его родителей, дед или
бабка, родные (полнородные и полнородные) брат или сестра родились
или постоянно проживали на других территориях, входивших на момент
их рождения или во время их постоянного проживания в состав
Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной
Республики, Украинского Государства, Украинской Социалистической
Советской Республики, Закарпатской Украины, Украинской
Советской Социалистической Республики (УССР), и является лицом без
гражданства или иностранцем, который подал обязательство прекратить
иностранное гражданство, и подал заявление о приобретении гражданства
Украина, а также его несовершеннолетние дети регистрируются гражданами
Украина. Иностранцы, которые являются гражданами (подданными) нескольких государств,
подают обязательство прекратить гражданство всех этих государств.
Иностранцы, которым предоставлен статус беженца в Украине или убежище в
Украина, вместо обязательства прекратить иностранное гражданство
подают декларацию об отказе лица, которому предоставлен статус беженца в
Украине или убежище в Украине, от иностранного гражданства.
(Часть первая статьи 8 в редакции Закона N 2663-IV (2663-15)
от 16.06.2005)

Ребенок, который родился или постоянно проживал на территории
УССР (или хотя бы один из его родителей, дед или бабка родились или
проживали на территориях, указанных в части первой настоящей
статьи) и является лицом без гражданства или иностранцем, относительно которого
подано обязательство прекратить иностранное гражданство, регистрируется
гражданином Украины по заявлению одного из родителей или опекуна или
попечителя. (Часть вторая статьи 8 с изменениями, внесенными
согласно Закону N 2663-IV (2663-15) от 16.06.2005)

Ребенок, родившийся на территории Украины после
24 августа 1991 и не приобрело по рождению гражданство
Украины и является лицом без гражданства или иностранцем, относительно которого
подано обязательство прекратить иностранное гражданство, регистрируется
гражданином Украины по ходатайству одного из его законных
представителей. (Часть третья статьи 8 в редакции Закона
N 2663-IV (2663-15) от 16.06.2005)


(Часть четвертая статьи 8 исключен на основании Закона
N 2663-IV (2663-15) от 16.06.2005)


Иностранцы, указанные в частях первой - третьей настоящей статьи,
которые подали обязательство прекратить иностранное гражданство, должны
подать документ об этом, выданный уполномоченным органом соответствующего
государства, в уполномоченный орган Украины на протяжении двух лет с
момента регистрации их гражданами Украины. Если иностранцы, имея
все предусмотренные законодательством этого государства основания для получения
такого документа, по независимым от них причинам не могут получить
его, они подают декларацию об отказе от иностранного
гражданства. (Часть пята статьи 8 в редакции Закона N 2663-IV
(2663-15) от 16.06.2005)

Представление обязательства прекратить иностранное гражданство не
требуется от иностранцев, которые являются гражданами (подданными) государств,
законодательство которых предусматривает автоматическое прекращение лицами
гражданства (подданства) этих государств одновременно с получением
гражданства другого государства, или если международные договоры Украины с
другими государствами, гражданами которых являются иностранцы, предусматривают
прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с получением
гражданства Украины, а также от лиц, которым предоставлен статус беженца
в Украине или убежище в Украине, и лиц без гражданства.
(Часть шестая статьи 8 в редакции Закона N 2663-IV (2663-15)
от 16.06.2005)

Датой приобретения гражданства Украины в случаях, предусмотренных
настоящей статьей, является дата регистрации приобретения лицом гражданства
Украина.

Лицо, которое приобрело гражданство Украины и подала декларацию
об отказе от иностранного гражданства, обязуется возвратить
паспорт иностранного государства в уполномоченные органы этого государства.
Требование о взятии обязательства возвратить паспорт иностранного государства
не распространяется на лиц, которым предоставлен статус беженца в Украине или
убежище в Украине. (Часть восьмая статьи 8 с изменениями,
внесенными согласно Закону N 2663-IV (2663-15) от 16.06.2005)

Статья 9. Принятия в гражданство Украины

Иностранец или лицо без гражданства могут быть по их
ходатайствам приняты в гражданство Украины.

Условиями принятия в гражданство Украины являются:

1) признание и соблюдение Конституции Украины (254к/96-ВР)
и законов Украины;

2) представление декларации об отсутствии иностранного
гражданства (для лиц без гражданства) или обязательство
прекратить иностранное гражданство (для иностранцев).

Иностранцы, которые находятся в гражданстве (подданстве) нескольких
государств, подают обязательство прекратить гражданство (подданство)
этих государств.

Иностранцы, которым предоставлен статус беженца в Украине или убежище в
Украина, вместо обязательства прекратить иностранное гражданство
подают декларацию об отказе лица, которому предоставлен статус беженца в
Украине или убежище в Украине, от иностранного гражданства.

Представление обязательства прекратить иностранное гражданство не
требуется от иностранцев, которые являются гражданами (подданными) государств,
законодательство которых предусматривает автоматическое прекращение лицами
гражданства (подданства) этих государств одновременно с получением
гражданства другого государства, или если международные договоры Украины с
другими государствами, гражданами которых являются иностранцы, предусматривают
прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с получением
гражданство Украины.

Иностранцы, которые подали обязательство прекратить иностранное
гражданство, должны подать документ об этом, выданный
уполномоченным органом соответствующего государства, в уполномоченный
орган Украины на протяжении двух лет с момента принятия их в
гражданство Украины. Если иностранцы, имея все предусмотренные
законодательством этого государства основания для получения такого
документа, по независимым от них причинам не могут получить его,
они подают декларацию об отказе от иностранного гражданства;
(Пункт 2 части второй статьи 9 в редакции Закона N 2663-IV
(2663-15) от 16.06.2005)

3) непрерывное проживание на законных основаниях на территории
Украина в течение последних пяти лет.

Это условие не распространяется на иностранцев или лиц без
гражданства, которые находятся в браке с гражданином Украины более
два года, и на иностранцев или лиц без гражданства, которые находились
с гражданином Украины более двух лет в браке, который прекратился
вследствие его смерти. Двухлетний срок пребывания в браке с
гражданином Украины не применяется к иностранцам и лицам без
гражданства, которым было предоставлено разрешение на иммиграцию в соответствии с
пункта 1 части третьей статьи 4 Закона Украины "Об иммиграции"
(2491-14). (Абзац второй пункта 3 части второй статьи 9 в
редакции Закона N 2663-IV (2663-15) от 16.06.2005)

Для лиц, которым предоставлен статус беженца в Украине или убежище в
Украина, срок непрерывного проживания на законных основаниях на
территории Украины устанавливается на три года с момента предоставления им
статуса беженца в Украине или убежища в Украине, а для лиц,
въехали в Украину лицами без гражданства, - на три года с
момента въезда в Украину (Абзац третий пункта 3 части второй
статьи 9 с изменениями, внесенными согласно Закону N 2663-IV
(2663-15) от 16.06.2005)

4) получение разрешения на иммиграцию. (Абзац первый пункта 4
части второй статьи 9 с изменениями, внесенными Законом
N 2663-IV (2663-15) от 16.06.2005)

Это условие не распространяется на лиц, которым предоставлен статус беженца
в Украине или убежище в Украине, и на иностранцев и лиц без
гражданства, которые прибыли в Украину на постоянное проживание в
вступления в силу Закона Украины "Об иммиграции" (2491-14)
(7 августа 2001 года) и имеют в паспорте гражданина бывшего
СССР образца 1974 года отметку о прописке или получили удостоверение
на постоянное проживание в Украине; (Абзац второй пункта 4 части
второй статьи 9 в редакции Закона N 2663-IV (2663-15) от
16.06.2005)

5) владение государственным языком или его понимание в объеме,
достаточном для общения. Это условие не распространяется на лиц,
имеют определенные физические недостатки (слепые, глухие, немые);

6) наличие законных источников существования. Это условие не
распространяется на лиц, которым предоставлен статус беженца в Украине или
убежище в Украине.


grezin.ucoz.com
 
РоманГрезинДата: Среда, 21.12.2011, 05:38 | Сообщение # 19
grezin.ucoz.com
Группа: Администраторы
Сообщений: 2694
Репутация: 26
Статус: Offline
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2491-14

маш. перевод
Закон Украины об иммиграции

Статья 4. Квота иммиграции

Разрешение на иммиграцию предоставляется в пределах квоты иммиграции.

[Р.Г. : эта часть именуется частью второй статьи 4] Квота иммиграции устанавливается Кабинетом Министров Украины в
определенном им порядке по категориям иммигрантов:

1) деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает
интересам Украины;

2) высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая
потребность в которых является ощутимой для экономики Украины;

3) лица, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику
Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 (ста)
тысяч долларов США, зарегистрированную в порядке, определенном Кабинетом
Министров Украины;

4) лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или
бабой, внуком или внучкой граждан Украины;

5) лица, ранее состоявшие в гражданстве Украины;

6) родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние
дети;

7) лица, которые непрерывно прожили на территории Украины
течение трех лет со дня предоставления им статуса беженцев в Украине
или убежища в Украине, а также их родители, мужья (жены) и
несовершеннолетние дети, проживающие с ними;

8) лица, непрерывно проживали на территории Украины
течение трех лет со дня установления им статуса лица,
пострадавшей от торговли людьми.
{Часть вторую статьи 4 дополнена пунктом 8 в соответствии с Законом
N 3739-VI (3739-17) от 20.09.2011}

[Р.Г. : эта часть именуется частью третьей статьи 4] Разрешение на иммиграцию вне квоты иммиграции предоставляется:

1) одному из супругов, если второй из супругов, с которым он
находится в браке свыше двух лет, является гражданином Украины, детям и
родителям граждан Украины;

2) лицам, которые являются опекунами или попечителями граждан
Украины, или находятся под опекой или попечительством граждан
Украина;

3) лицам, имеющим право на приобретение гражданства Украины по
территориальному происхождению; [Р.Г. см. кто это в ст. 8 Закона о гражданстве]

4) лицам, иммиграция которых представляет государственный интерес для
Украина;

5) заграничным украинских, супругам заграничных украинских,
их детям в случае их общего въезда и пребывания на территории
Украина. {Часть третья статьи 4 дополнена пунктом 5 в соответствии с
Законом N 2707-IV (2707-15) от 23.06.2005}

Раздел III

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИММИГРАЦИЮ И ВЫДАЧА
УДОСТОВЕРЕНИЯ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ

Статья 9. Подача заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию

Заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию подаются:

1) лицами, постоянно проживающими за пределами Украины, - до
дипломатических представительств и консульских учреждений Украины за
границей по месту их постоянного проживания;

2) лицами, которые находятся в Украине на законных
основаниях, - в органы специально уполномоченного центрального
органа исполнительной власти по вопросам иммиграции по месту их
проживания.

Заявление о предоставлении разрешения на иммиграцию заявитель подает
лично в соответствующий орган государственной власти. При наличии
уважительных причин (болезнь заявителя, стихийное бедствие и т.п.) заявление может
направляться по почте или по доверенности заявителя, удостоверенным
нотариально, подаваться другим лицом.

За несовершеннолетних лиц, а также лиц, которым в установленном
порядке признаны недееспособными, заявление о предоставлении разрешения на
иммиграцию подают их законные представители.

Если иммигрирует один из родителей, которого (которую) сопровождают
несовершеннолетние дети, он (она) должен подать заявление мужа
(Жены), удостоверенную нотариально, о том, что он (она) не
возражает против иммиграции детей вместе с отцом (матерью). В
случае отсутствия такого согласия отец (мать) должен подать
решение соответствующего государственного органа об оставлении детей при
отце (матери). Указанное решение может быть легализовано
консульским учреждением Украины, если иное не предусмотрено
международным договором Украины.

Для предоставления разрешения на иммиграцию к заявлению прилагаются следующие
документы:

1) три фотографии;

2) копия документа, удостоверяющего личность;

3) документ о месте жительства;

4) сведения о составе семьи, копия свидетельства о браке (если
лицо, подающее заявление, состоит в браке);

5) документ о том, что лицо не является больным хроническим
алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией или инфекционными заболеваниями,
перечень которых определен центральным органом исполнительной власти по
вопросам здравоохранения.

Требование пункта 5 не распространяется на лиц, указанных в пунктах
1, 3 части третьей статьи 4 настоящего Закона.

Кроме указанных документов представляются:

1) для лиц, указанных в пункте 1 части второй статьи 4
настоящего Закона, - документ, который подтверждает поддержку их
ходатайства центральным органом исполнительной власти Украины;

2) для лиц, указанных в пункте 2 части второй статьи 4
настоящего Закона, - копии документов, подтверждающих соответствие
уровня квалификации специалиста или рабочего требованиям, предусмотренным
в перечне, утвержденном центральным органом исполнительной власти по
вопросам труда и социальной политики;

3) для лиц, указанных в пункте 3 части второй статьи 4
настоящего Закона, - копия документа о государственной регистрации иностранной
инвестиции в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на
сумму не менее 100 (ста) тысяч долларов США;

4) для лиц, указанных в пункте 4 части второй и в пункте
1 части третьей статьи 4 настоящего Закона, - копии документов,
удостоверяют их родственные отношения с гражданином Украины;

5) для лиц, указанных в пункте 5 части второй статьи 4
настоящего Закона, - документ, подтверждающий, что лицо ранее
находилось в гражданстве Украины;

6) для лиц, указанных в пункте 6 части второй статьи 4
настоящего Закона, - копии документов, удостоверяющих их семейные
отношения с иммигрантом, и документ о том, что иммигрант не
возражает против их иммиграции и гарантирует им финансовое
обеспечение на уровне не ниже прожиточного минимума,
установленного в Украине;

7) для лиц, указанных в пункте 7 части второй статьи 4
настоящего Закона, - копия документа, подтверждающего предоставление лицу
статуса беженца в Украине или убежища в Украине, а также документ,
подтверждающий факт непрерывного проживания лица на законных
основаниях на территории Украины в течение трех лет со дня предоставления
ему статуса беженца в Украине или убежища в Украине;

8) для лиц, указанных в пункте 8 части второй статьи 4
настоящего Закона, - копия документа, подтверждающего установление лицу
статуса лица, пострадавшего от торговли людьми, а также
документ, подтверждающий факт непрерывного проживания лица на
законных основаниях на территории Украины в течение трех лет со дня
установления ему статуса лица, пострадавшего от торговли
людьми;
{Часть седьмая статьи 9 дополнена новым пунктом по закону
N 3739-VI (3739-17) от 20.09.2011}

9) для лиц, указанных в пункте 2 части третьей статьи 4
настоящего Закона, - копии документов о назначении их опекунами или
попечителями над гражданами Украины или об установлении над
ними опеки или попечительства гражданина Украины;

[Р.Г. Вот какие документы нужно предоставаить для получения ВнЖ как лицу, имеющему право на гражданство по терр. происхождению:]
10) для лиц, указанных в пункте 3 части третьей статьи 4
настоящего Закона, - документы, подтверждающие, что они или хотя бы
один из их родителей, дед или бабка, родные брат или сестра
родились или постоянно проживали до 16 июля 1990 года на
территории, которая стала территорией Украины соответственно статье 5
Закон Украины "О правопреемстве Украины" (1543-12), а
также на других территориях, входивших в состав Украинской
Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики,
Украинского Государства, Украинской Социалистической Советской
Республики, Закарпатской Украины, Украинской Советской
Социалистической Республики (УССР);


11) для лиц, указанных в пункте 4 части третьей статьи 4
настоящего Закона, - представление центрального органа исполнительной власти
Украина о том, что иммиграция лица представляет государственный интерес
для Украины.

Лица, постоянно проживающие за пределами Украины, за исключением
лиц, указанных в пунктах 1, 3 части третьей статьи 4 настоящего
Закон, вместе с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию подают
также справку об отсутствии судимости.

Если за действия, связанные с предоставлением разрешения на иммиграцию,
законодательством Украины предусмотрена уплата государственной пошлины или
консульского сбора, вместе с заявлением подается документ о его
уплату.

В случае непредставления лицом всех определенных этим Законом
документов заявление о предоставлении разрешения на иммиграцию не принимается.

Срок рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию не
может превышать одного года со дня его подачи.


grezin.ucoz.com
 
РоманГрезинДата: Среда, 21.12.2011, 05:50 | Сообщение # 20
grezin.ucoz.com
Группа: Администраторы
Сообщений: 2694
Репутация: 26
Статус: Offline
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=588%2F2006

Порядок производства по заявлениям по вопросам гражданства

[Р.Г. Я приведу только в той части, что нужно для лица, получающего гр-во по терр. происхождению. Если Вы найдете иное основание - ссмотрите соотв. разделы Порядка производства]

Документы, которые подаются для оформления приобретения
гражданства Украины по территориальному происхождению

24. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению лицо, родившееся до
24 августа 1991 на территории, ставшей территорией Украины
согласно Закону Украины "О правопреемстве Украины"
(1543-12), или на других территориях, входивших на момент
рождения лица в состав Украинской Народной Республики,
Западно-Украинской Народной Республики, Украинского Государства,
Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской
Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР)
(Часть первая статьи 8 Закона (2235-14), представляет:

а) заявление о приобретении гражданства Украины по территориальному
происхождению;

б) две фотографии (размером 35 х 45 мм);

в) один из следующих документов:

- Декларацию об отсутствии иностранного гражданства - для
лиц без гражданства;

- Обязательство прекратить иностранное гражданство - для
иностранцев. Иностранцы, которые являются гражданами (подданными) нескольких государств,
подают обязательство прекратить гражданство всех этих государств.
Представление обязательства прекратить иностранное гражданство не
требуется от иностранцев, которые являются гражданами (подданными) государств,
законодательство которых предусматривает автоматическое прекращение лицами
гражданства (подданства) этих государств одновременно с получением
гражданства другого государства, или если международные договоры Украины с
другими государствами, гражданами которых являются иностранцы, предусматривают
прекращение лицами гражданства этих государств одновременно с получением
гражданства Украины;

- Декларацию об отказе лица, которому предоставлен статус беженца в
Украине или убежище в Украине, от иностранного гражданства вместе
с документом, подтверждающим предоставление лицу статуса беженца или
убежища в Украине, - для иностранцев, которым предоставлен статус беженца в
Украине или убежище в Украине;

- Заявление о смене гражданства - для иностранцев, которые являются
гражданами государств, международные договоры Украины с которыми
предусматривают прекращение лицами гражданства этих государств одновременно
с приобретением гражданства Украины;

г) копию свидетельства о рождении или другой документ,
подтверждает факт рождения человека на территориях, указанных в
абзаце первом настоящего пункта.

25. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению лицо, постоянно проживало до
24 августа 1991 на территории, ставшей территорией Украины
согласно Закону Украины "О правопреемстве Украины"
(1543-12), или на других территориях, входивших в ходе
постоянного проживания лица в состав Украинской Народной
Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Украинского
Государства, Украинской Социалистической Советской Республики,
Закарпатской Украины, Украинской Советской Социалистической
Республики (УССР) (часть первая статьи 8 Закона (2235-14),
представляет документы, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 24 настоящего
Порядка, а также документ, подтверждающий факт постоянного
жительства на указанных территориях.

26. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению лицо, отец или мать которого родились
до 24 августа 1991 года на территории, ставшей территорией Украины
согласно Закону Украины "О правопреемстве Украины"
(1543-12), или на других территориях, входивших на момент их
рождения в состав Украинской Народной Республики,
Западно-Украинской Народной Республики, Украинского Государства,
Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской
Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР)
(Часть первая статьи 8 Закона (2235-14), подает документы,
предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 24 настоящего Порядка, а также:

а) документ, подтверждающий факт рождения соответственно
родителя заявителя на территориях, указанных в абзаце
первом настоящего пункта;


б) копию свидетельства о рождении заявителя или иные
документы, подтверждающие родственные отношения заявителя в соответствии с
родителем, родившимся на территориях, указанных в
абзаце первом настоящего пункта.


27. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению лицо, отец или мать которого постоянно
проживали до 24 августа 1991 года на территории, ставшей территорией
Украина в соответствии с Законом Украины "О правопреемстве
Украина "(1543-12), или на других территориях, входивших в ходе
их постоянного проживания в состав Украинской Народной
Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Украинского
Государства, Украинской Социалистической Советской Республики,
Закарпатской Украины, Украинской Советской Социалистической
Республики (УССР) (часть первая статьи 8 Закона (2235-14),
представляет документы, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 24 настоящего
Порядка, а также:

а) документ, подтверждающий факт проживания отца
или матери заявителя на территориях, указанных в абзаце первом
настоящего пункта;


б) копию свидетельства о рождении заявителя или иные
документы, подтверждающие родственные отношения заявителя в соответствии с
родителем, постоянно проживающих на территориях,
указанных в абзаце первом настоящего пункта.

28. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению лицо, дедушка или бабушка которого родились в
24 августа 1991 на территории, ставшей территорией Украины
согласно Закону Украины "О правопреемстве Украины"
(1543-12), или на других территориях, входивших на момент их
рождения в состав Украинской Народной Республики,
Западно-Украинской Народной Республики, Украинского Государства,
Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской
Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР)
(Часть первая статьи 8 Закона (2235-14), подает документы,
предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 24 настоящего Порядка, а также:

а) документ, подтверждающий факт рождения деда или бабки
заявителя на территориях, указанных в абзаце первом настоящего пункта;

б) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя
соответствии с дедом или бабкой, родившихся на территориях,
указанных в абзаце первом настоящего пункта.


29. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению лицо, дедушка или бабушка которого постоянно
проживали до 24 августа 1991 года на территории, ставшей территорией
Украина в соответствии с Законом Украины "О правопреемстве
Украина "(1543-12), или на других территориях, входивших в ходе
их постоянного проживания в состав Украинской Народной
Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Украинского
Государства, Украинской Социалистической Советской Республики,
Закарпатской Украины, Украинской Советской Социалистической
Республики (УССР) (часть первая статьи 8 Закона (2235-14),
представляет документы, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 24 настоящего
Порядка, а также:

а) документ, подтверждающий факт проживания деда
или бабки заявителя на территориях, указанных в абзаце первом настоящего
пункта;

б) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя
соответствии с дедом или бабкой, которые постоянно проживали на территориях,
указанных в абзаце первом настоящего пункта.

30. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению лицо, родные (полнородные и
полнородные) брат или сестра которой родились до
24 августа 1991 на территории, ставшей территорией Украины
согласно Закону Украины "О правопреемстве Украины"
(1543-12), или на других территориях, входивших на момент их
рождения в состав Украинской Народной Республики,
Западно-Украинской Народной Республики, Украинского Государства,
Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской
Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР)
(Часть первая статьи 8 Закона (2235-14), подает документы,
предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 24 настоящего Порядка, а также:

а) документ, подтверждающий факт рождения родных
(Полнородные и полнородные) брат или сестры заявителя на
территориях, указанных в абзаце первом настоящего пункта;

б) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя
соответствии с родными (полнородные и полнородные) братом или
сестрой, которые родились на территориях, указанных в абзаце первом
этого пункта.

31. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению лицо, родные (полнородные и
полнородные) брат или сестра которой проживали в
24 августа 1991 на территории, ставшей территорией Украины
согласно Закону Украины "О правопреемстве Украины"
(1543-12), или на других территориях, входивших на момент их
постоянного проживания в состав Украинской Народной Республики,
Западно-Украинской Народной Республики, Украинского Государства,
Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской
Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР)
(Часть первая статьи 8 Закона (2235-14), подает документы,
предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 24 настоящего Порядка, а также:

а) документ, подтверждающий факт проживания родных
(Полнородные и полнородные) брат или сестры заявителя на
территориях, указанных в абзаце первом настоящего пункта;

б) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя
соответствии с родными (полнородные и полнородные) братом или
сестрой, которые постоянно проживали на территориях, указанных в абзаце
первом настоящего пункта.


32. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению лицо, сын или дочь которой родились до
24 августа 1991 на территории, ставшей территорией Украины
согласно Закону Украины "О правопреемстве Украины"
(1543-12) (часть первая статьи 8 Закона (2235-14), представляет
документы, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 24 настоящего
Порядка, а также:

а) документ, подтверждающий факт рождения сына или дочери
заявителя до 24 августа 1991 года на территории, указанной в абзаце
первом настоящего пункта;

б) копию свидетельства о рождении сына или дочери заявителя или
иные документы, подтверждающие родственные отношения заявителя
соответствии с сыном или дочерью, родившиеся на территории,
указанной в абзаце первом настоящего пункта.


33. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению лицо, сын или дочь которой постоянно
проживали до 24 августа 1991 года на территории, ставшей территорией
Украина в соответствии с Законом Украины "О правопреемстве
Украина "(1543-12) (часть первая статьи 8 Закона (2235-14),
представляет документы, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 24 настоящего
Порядка, а также:

а) документ, подтверждающий факт проживания сына
или дочери заявителя до 24 августа 1991 года на территории, указанной
в абзаце первом настоящего пункта;

б) копию свидетельства о рождении сына или дочери заявителя или
иные документы, подтверждающие родственные отношения заявителя
соответствии с сыном или дочерью, постоянно проживавшие на территории,
указанной в абзаце первом настоящего пункта.

34. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению лицо, внук или внучка которой родились до
24 августа 1991 на территории, ставшей территорией Украины
согласно Закону Украины "О правопреемстве Украины"
(1543-12) (часть первая статьи 8 Закона (2235-14), представляет
документы, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 24 настоящего
Порядка, а также:

а) документ, подтверждающий факт рождения внука или внучки
заявителя до 24 августа 1991 года на территории, указанной в абзаце
первом настоящего пункта;

б) копию свидетельства о рождении внука или внучки, сына или
дочери заявителя или другие документы, удостоверяющие родственные отношения
заявителя в соответствии с внуком или внучкой, родившихся на
территории, указанной в абзаце первом настоящего пункта.

35. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению лицо, внук или внучка которой постоянно
проживали до 24 августа 1991 года на территории, ставшей территорией
Украина в соответствии с Законом Украины "О правопреемстве
Украина "(1543-12) (часть первая статьи 8 Закона (2235-14),
представляет документы, предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 24 настоящего
Порядка, а также:

а) документ, подтверждающий факт постоянного проживания
соответствии внучка или внуки заявителя до 24 августа 1991 года на
территории, указанной в абзаце первом настоящего пункта;

б) копии свидетельств о рождении внука или внучки, сына или
дочери заявителя или другие документы, удостоверяющие родственные отношения
заявителя в соответствии с внуком или внучкой, постоянно проживающих на
территории, указанной в абзаце первом настоящего пункта.

36. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению несовершеннолетним ребенком вместе с одним из
родителей, который оформляет приобретение гражданства Украины в соответствии с
пунктов 24-35 настоящего Порядка (часть первая статьи 8 Закона
(2235-14), один из родителей ребенка ходатайствует об этом в
своем заявлении, в которую добавляет:

а) заявление о согласии ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение
гражданства Украины;

б) копию свидетельства о рождении ребенка.

37. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком, который родился на территории
УССР и является лицом без гражданства или иностранцем (часть вторая
статьи 8 Закона (2235-14), один из его родителей или опекун или
попечитель представляет следующие документы:

а) заявление об оформлении приобретения ребенком гражданства Украины
по территориальному происхождению;

б) две фотографии (размером 35 х 45 мм) ребенка;

в) заявление ребенка в возрасте от 14 до 18 лет о согласии на вступление
гражданства Украины;

г) один из следующих документов:

- Декларацию об отсутствии у ребенка иностранного
гражданства - для детей, которые являются лицами без гражданства;

- Обязательство прекратить иностранное гражданство - для детей,
которые являются иностранцами. В отношении детей-иностранцев, являющихся гражданами
(Подданными) нескольких государств, представляется обязательство прекратить
гражданство всех этих государств. Представление обязательства прекратить
иностранное гражданство не требуется в отношении детей-иностранцев, которые являются
гражданами (подданными) государств, законодательство которых предусматривает
автоматическое прекращение лицами гражданства (подданства) этих
государств одновременно с приобретением гражданства другого государства, или если
международные договоры Украины с другими государствами, гражданами которых являются
дети-иностранцы, предусматривают прекращение лицами гражданства этих
государств одновременно с приобретением гражданства Украины;

- Декларацию об отказе ребенка, которому предоставлен в Украине статус
беженца или убежище в Украине, от иностранного гражданства вместе
с документом, подтверждающим предоставление ребенку статуса беженца в
Украине или убежища в Украине, - для детей-иностранцев, которым предоставлен
статус беженца в Украине или убежище в Украине;

- Заявление о смене гражданства - для детей-иностранцев, которые являются
гражданами государств, международные договоры Украины с которыми
предусматривают прекращение лицами гражданства этих государств одновременно
с приобретением гражданства Украины;

д) копию свидетельства о рождении ребенка или любой другой
документ, подтверждающий факт рождения ребенка на территории УССР.

Если документы об оформлении приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком подает его опекун или
попечитель, также представляется копия решения об установлении опеки
или попечительства.

38. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком, который постоянно проживал на
территории УССР и является лицом без гражданства или иностранцем (часть
вторая статьи 8 Закона (2235-14), один из родителей ребенка или
опекун или попечитель подает документы, предусмотренные подпунктами
"А" - "г" пункта 37 настоящего Порядка, а также:

а) копию свидетельства о рождении ребенка;

б) документ, подтверждающий факт проживания ребенка
на территории УССР.

Если документы об оформлении приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком подает его опекун или
попечитель, также представляется копия решения об установлении опеки
или попечительства.

39. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком, один из родителей которого родился
до 24 августа 1991 года на территории, ставшей территорией Украины
согласно Закону Украины "О правопреемстве Украины"
(1543-12), или на других территориях, входивших на момент его
рождения в состав Украинской Народной Республики,
Западно-Украинской Народной Республики, Украинского Государства,
Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской
Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР),
и который является лицом без гражданства или иностранцем (часть вторая
статьи 8 Закона (2235-14), один из родителей ребенка или опекун или
попечитель подает документы, предусмотренные подпунктами "а" - "г"
пункта 37 настоящего Порядка, а также:

а) копию свидетельства о рождении ребенка или другие документы,
удостоверяющие родственные отношения ребенка с одним из его родителей, который
родился на территориях, указанных в абзаце первом настоящего пункта;

б) документ, подтверждающий факт рождения одного из родителей
ребенка на территориях, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

Если документы об оформлении приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком подает опекун или попечитель,
также представляется копия решения об установлении опеки или
заботы.

40. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком, один из родителей которого постоянно
проживал до 24 августа 1991 года на территории, ставшей территорией
Украина в соответствии с Законом Украины "О правопреемстве
Украина "(1543-12), или на других территориях, входивших в ходе
его постоянного проживания в состав Украинской Народной
Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Украинского
Государства, Украинской Социалистической Советской Республики,
Закарпатской Украины, Украинской Советской Социалистической
Республики (УССР), и который является лицом без гражданства или иностранцем
(Часть вторая статьи 8 Закона (2235-14), один из родителей ребенка
или опекун или попечитель представляет документы, предусмотренные
подпунктами "а" - "г" пункта 37 настоящего Порядка, а также:

а) копию свидетельства о рождении ребенка или другие документы,
удостоверяющие родственные отношения ребенка с тем из родителей, который
проживал на территориях, указанных в абзаце первом настоящего
пункта;

б) документ, подтверждающий факт проживания одного
из родителей ребенка на территориях, указанных в абзаце первом настоящего
пункта.

Если документы об оформлении приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком подает опекун или попечитель,
также представляется копия решения об установлении опеки или
заботы.

41. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком, дед или бабка которой родились до
24 августа 1991 на территории, ставшей территорией Украины
согласно Закону Украины "О правопреемстве Украины"
(1543-12), или на других территориях, входивших на момент их
рождения в состав Украинской Народной Республики,
Западно-Украинской Народной Республики, Украинского Государства,
Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской
Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР),
и который является лицом без гражданства или иностранцем (часть вторая
статьи 8 Закона (2235-14), один из родителей ребенка или опекун или
попечитель подает документы, предусмотренные подпунктами "а" - "г"
пункта 37 настоящего Порядка, а также:

а) документ, подтверждающий родство ребенка с дедом
или бабой, родившихся на территориях, указанных в абзаце
первом настоящего пункта;

б) документ, подтверждающий факт рождения деда или бабки
ребенка на территориях, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

Если документы об оформлении приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком подает опекун или попечитель,
также представляется копия решения об установлении опеки или
заботы.

42. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком, дед или бабка которой постоянно
проживали до 24 августа 1991 года на территории, ставшей территорией
Украина в соответствии с Законом Украины "О правопреемстве
Украина "(1543-12), или на других территориях, входивших в ходе
их постоянного проживания в состав Украинской Народной
Республики, Западно-Украинской Народной Республики, Украинского
Государства, Украинской Социалистической Советской Республики,
Закарпатской Украины, Украинской Советской Социалистической
Республики (УССР), и который является лицом без гражданства или иностранцем
(Часть вторая статьи 8 Закона (2235-14), один из родителей ребенка
или опекун или попечитель представляет документы, предусмотренные
подпунктами "а" - "г" пункта 37 настоящего Порядка, а также:

а) документ, подтверждающий родство ребенка с дедом
или бабой, постоянно проживающих на территориях, указанных в
абзаце первом настоящего пункта;

б) документ, подтверждающий факт проживания деда
или бабки ребенка на территориях, указанных в абзаце первом настоящего
пункта.

Если документы об оформлении приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком подает опекун или попечитель,
также представляется копия решения об установлении опеки или
заботы.

43. Для оформления приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком, который родился на территории
Украина после 24 августа 1991 года и не приобрело по рождению
гражданство Украины и является лицом без гражданства или иностранцем
(Часть третья статьи 8 Закона (2235-14), один из родителей ребенка
или другой законный представитель подает документы, предусмотренные
подпунктами "а" - "г" пункта 37 настоящего Порядка, а также копию
свидетельства о рождении ребенка.

Если документы об оформлении приобретения гражданства Украины по
территориальному происхождению ребенком подает другой законный
представитель (кроме родителей или одного из них), также представляется копия
решения об установлении опеки или попечительства или копия соглашения о
организации деятельности детского дома семейного типа или копия
договора об устройстве детей на воспитание и совместное проживание
в приемную семью, либо копия договора о патронате.

44. В случае отсутствия документов, подтверждающих факт
постоянного проживания или рождения человека до 24 августа 1991
на территории, которая стала территорией Украины в соответствии с Законом
Украины "О правопреемстве Украины" (1543-12), или на других
территориях, входивших на момент его рождения или во время ее
постоянного проживания в состав Украинской Народной Республики,
Западно-Украинской Народной Республики, Украинского Государства,
Украинской Социалистической Советской Республики, Закарпатской
Украины, Украинской Советской Социалистической Республики (УССР),
или документов, подтверждающих соответствующие родственные отношения, для
оформлении приобретения гражданства Украины подается соответствующее
решение суда.


grezin.ucoz.com
 
Форум » Россияне в Украине » ПМЖ » как получить украинское гражданство
 • Страница 2 из 5
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • »
Поиск:


Роман Грезин © 2021
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz